table of contents

Extra Credit: Import genomic data into Dat with the JavaScript API

We are going to download the flu virus genome from NCBI with Bionode and import it into Dat!

Create a new folder named infuenza, enter that folder with your local terminal (cd) and install bionode-ncbi.

npm install bionode-ncbi

Create a script.js file with the following content:

var Dat = require('dat')
var Bionode = require('bionode-ncbi')

Dat('.', function (err, dat) {
 if (err) throw err
 var download = Bionode.download('assembly', 'ViralMultiSegProj15622')
 download.on('data', console.log)
 download.on('end', function() {
  dat.importFiles()
  dat.joinNetwork()
  console.log('My Dat link is: dat://', dat.key.toString('hex'))
 })
})

Run it:

node script.js

Clone this Dat archive into another folder (change it to your Dat link):

❯ dat clone d3457d9e11c9548faa704a799e6553d1dfb672264cdd0374a62564213c3c3474 influenzaCopy

Check that you got a copy of the influenza genome from Dat:

❯ gunzip -c influenzaCopy/266481/GCF_000865085.1_ViralMultiSegProj15622_genomic.fna.gz | head -n 5

Should give you:

>NC_007373.1 Influenza A virus (A/New York/392/2004(H3N2)) segment 1, complete sequence
AGCAAAAGCAGGTCAATTATATTCAGTATGGAAAGAATAAAAGAACTACGGAACCTGATGTCGCAGTCTCGCACTCGCGA
GATACTGACAAAAACCACAGTGGACCATATGGCCATAATTAAGAAGTACACATCGGGGAGACAGGAAAAGAACCCGTCAC
TTAGGATGAAATGGATGATGGCAATGAAATACCCAATCACTGCTGACAAAAGGATAACAGAAATGGTTCCGGAGAGAAAT
GAACAAGGACAAACTCTATGGAGTAAAATGAGTGATGCTGGATCAGATCGAGTGATGGTATCACCTTTGGCTGTAACATG